Nhật tiếp tục điều chỉnh quy định cho sàn giao dịch tiền số. Ảnh: TechJuice
FSA được cho rằng là đang xem xét điều chỉnh lại các quy định cho tiền điện tử bằng Đạo luật giao dịch và Công cụ tài chính (FIEA), thay vì sử dụng Đạo luật dịch vụ thanh toán hiện hành của mình. Điều này có nghĩa là các sàn giao dịch sẽ phải có phương thức bảo vệ khách hàng mạnh mẽ hơn. FIEA yêu cầu các công ty chứng khoán quản lý các quỹ và chứng khoán của khách hàng, chẳng hạn như cổ phiếu, riêng biệt với tài sản của công ty.

Theo luật hiện hành, tiền điện tử được định vị hợp pháp giống như phương thức thanh toán. Nếu FSA bắt đầu điều chỉnh các quy định cho các sàn giao dịch tiền điện tử theo giống như FEIA, thì tiền điện tử sẽ được coi như là một sản phẩm tài chính. FIEA cũng sẽ giới thiệu các dẫn xuất tiền điện tử như quỹ giao dịch trao đổi (ETF).

Từ khi vụ tấn công vào Coincheck xảy ra, FSA đã phải chú ý đến việc điều chỉnh lại các quy định cho các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước. Từ đó, FSA đã tổ chức các cuộc điều tra, nhắm vào các sàn giao dịch tiền điện tử nào chưa đăng ký. Trong thời gian vừa qua, các nỗ lực của FSA đã được thể hiện qua các việc như yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước phải tuân thủ các quy định về KYC (xác minh danh tính) và AML (chống rửa tiền ).

Liên quan đến sự điều chỉnh trong khung pháp lý, Bộ trưởng tài chính Nhật Bản đã thảo luận về khả năng thay đổi chính sách tăng thuế hiện tại của đất nước, theo đó các nhà đầu tư tiền điện tử ở Nhật Bản có thể sẽ phải đối mặt với việc bị đánh thuế từ mức 15% đến 55%.

 

Minh Anh