Tin Tức

Một số câu chào hỏi đầu giờ học bằng tiếng Nhật

Ngày Đăng : 30/07/2018 - 3:41 PM

Chào Hỏi Đầu Giờ Học

 

学生: せんせい、おはようございます

Học sinh:Chào thầy/cô buổi sáng.

先生:みんなさん、おはようございます

みんなさん、おげんきですか。

Giáo viên:Chào các bạn buổi sáng. Các bạn khỏe không ?

学生:はい、げんきです。どうも、ありがとうございます。せんせいもおげんきですか。

Học sinh:Dạ, khỏe. Cám ơn thầy/cô. Thầy/cô cũng khỏe chứ.

先生:はい、げんきです。どうも、ありがとうございます。みんなさん,すわってください。

Giáo viên: Thầy/cô khỏe. Cám ơn. Mời các bạn ngồi

学生:しつれいします。

Học sinh: Xin thất lễ.Các tin khác

iconhotro
hotroimg
0935 100 583 - Anh Giàu