Tin Tức

Chương trình thực tập sinh Nhật Bản

Ngày Đăng : 23/02/2017 - 2:48 PM

 

 

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG TẠI NHẬT BẢN

XKLĐ là một loại hình kinh tê-xã hội góp phần phát riển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, tạo thu nhập, nâng cao trình độ tay nghề, ngoại ngữ cho NLĐ, nâng cao đời sống nhân dân, tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước và tăng cường hợp tác quốc tế với các nước góp phần giải quyết việc làm trong nước, giảm tỷ lệ thất nghiệp, xây dựng đội ngũ lao động lành nghề, có trình độ.
    
Hiện nay, với chủ trương đẩy mạnh công tác XKLĐ của nhà nước, số lượng các quốc gia tiếp nhận lao động Việt nam ngày càng gia tăng, người lao động Việt nam đã có mặt và làm việc trên nhiều quốc gia, nhiều vùng lãnh thổ khác nhau đem về  những lợi ích đáng kể cho bản thân gia đình các lao động cũng như đóng góp chung vào xu thế phát triển của kinh tế Việt Nam.

Một trong những thị trường truyền thống đã và đang tiếp nhận lao động Việt nam nhiều nhất đó là Nhật bản. Đây là một thị trường tiềm năng có độ ổn định cao do mức lương lao động tương đối cao và quan hệ đối xử giữa chủ thuê và người lao động nhìn chung là rất tốt.

Đặc thù khác biệt của chương trình tiếp nhận lao động Việt Nam của Nhật bản so với các thị trường khách chính là tiêu chí và tên gọi, tên gọi của chương trình đó là “Chương trình tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng tại Nhật bản”. Chương trình này được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận, cam kết chung của 2 quốc gia : Viêt Nam và Nhật Bản.

Mục tiêu chính của chương trình là : “Chuyển giao công nghệ, kỹ năng và kiến thức trong công nghiệp để góp phần vào sự phát triển kinh tế và nguồn nhân lực của các nước đang phát triển.”

Tuy nhiên, đứng trên góc độ của Việt Nam chúng ta, các lao động tham gia chương trình này phải hiểu rõ đây chính là chương trình XKLĐ, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Do đó cần phảo loại bỏ tư tưởng cho là vì đây là chương trình đi tu nghiệp nên thích làm thì làm, thoải mái, vô kỷ luật… mà cần xác định đây là đi xuất khẩu lao động, đi làm thuê cho chủ thuê nước ngoài với những qui định khắt khe về giờ giấc, kỷ luật trong làm việc cũng như sinh hoạt… phải tuân thủ và chấp hành các qui định và mệnh lệnh của cơ quan phái cử, công ty tiếp nhận và nghiệp đoàn tiếp nhân.

* Chương trình thực tập sinh kỹ năng gồm 2 loại :
 -  Chương trình thực tập sinh kỹ năng 1 năm
- Chương trình thực tập sinh kỹ năng 3 năm

Các tin khác

iconhotro
hotroimg
0935 100 583 - Anh Giàu